Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

sensation
3370 0fb0
Reposted fromoutline outline viaavooid avooid
sensation
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaavooid avooid
sensation
5971 a04c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
3730 2dd1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid
sensation
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
sensation
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaavooid avooid
sensation
0858 0864
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
sensation
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
sensation
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaavooid avooid
sensation
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaavooid avooid
sensation
sensation
3216 9da0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
sensation
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaavooid avooid
4278 cc24 500
Reposted fromcuty cuty viaavooid avooid
sensation
6890 6b81 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
sensation
2663 d299
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viaavooid avooid
5919 4acd
Reposted fromkattrina kattrina viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl